Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí - Xây Dựng Và Dịch Vụ Hòa Phát

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Đội 7, thôn Bình Long, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Mã số thuế 4101479516
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí - Xây Dựng Và Dịch Vụ Hòa Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp tại Bình Định