Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đức Phương

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Mã số thuế 4101479717
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đức Phương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Oanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Đức Phương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính