Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bình Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI NGUYÊN
Địa chỉ: Lô D2.4 Khu công nghiệp Nhơn Hòa., Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Bình Định

Ngày thành lập: 18/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp