Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Thạnh- Huyện Thạnh Phú- Bến Tre

DNTN Thanh Khoa
Địa chỉ: Thửa đất số 1760, tờ bản đồ số 1, ấp Thạnh Lợi - Xã Bình Thạnh - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Ngày thành lập: 17-06-2010