Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hạ Tầng Thiên Phát

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: 37/3A, khu phố 3, lộ số 4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Mã số thuế 1301023651
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hạ Tầng Thiên Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Trâm Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hạ Tầng Thiên Phát

Doanh nghiệp tại Bến Tre