Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Trung- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN STSVN
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà văn phòng Halla, Lô CC2, KCN Yên Phong, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp