Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Trung- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẤT CAO
Địa chỉ: Thôn Trung Lạc, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Trung Lac Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DNA HOLDING
Địa chỉ: Lô CN 15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lo Cn 15-2, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/10/2018

CÔNG TY TNHH FORMATEC
Địa chỉ: Lô CN6-2, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lo Cn6-2, Yen Phong (Khu Mo Rong) Industrial Zone, Dung Liet Commune, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2018

CÔNG TY TNHH MINH HIẾU CHAMPA3 BẮC NINH
Địa chỉ: Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Tran Xa Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24/07/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN STSVN
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà văn phòng Halla, Lô CC2, KCN Yên Phong, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: 2nd Floor Toa Nha Van Phong Halla, Lo Cc2, Yen Phong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/06/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AFC
Địa chỉ: Thôn ấp Đồn, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Ap Don Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/05/2018

CÔNG TY TNHH DV LINH VIỆT
Địa chỉ: (NR Đỗ Văn Huấn), Thôn Trần Xá, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: (Nr Do Van Huan), Tran Xa Hamlet, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06/03/2018

CÔNG TY TNHH KINH BẮC VINA
Địa chỉ: Khu đô thị mới ấp Đồn, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Moi Ap Don Urban Area, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2018

CÔNG TY TNHH LOGISVALLEY VINA
Địa chỉ: Lô CN7-10 và Lô CN 8-5, khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, Xã Yên Trung , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lo Cn7-10 Va Lo Cn 8-5, Yen Phong Mo Rong Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp