Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Dũng Liệt- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HPC YÊN PHONG
Địa chỉ: Lô CN14-1, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lo Cn14-1, Yen Phong (Khu Mo Rong) Industrial Zone, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH NIIGATA VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô CN6-1, khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lo Cn6-1, Yen Phong (Khu Mo Rong) Industrial Zone, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10/09/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KTG BẮC NINH
Địa chỉ: Lô CN13-1 tại khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lo Cn13-1 Tai Khu Cong Nghiep Yen Phong (Khu Mo Rong), Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07/09/2018

CÔNG TY TNHH TP VINA
Địa chỉ: Thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Lac Trung Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01/11/2017

CÔNG TY TNHH LS KINH BẮC VIỆT NAM
Địa chỉ: (NR Đào Sỹ Đạt) xóm Tháp, thôn Lạc Trung, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Address: (Nr Dao Sy Dat) Xom Thap, Lac Trung Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26/10/2016

Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Nhân Anh
Địa chỉ: (thuê nhà ông Nguyễn Duy Nam), Thôn Chân Lạc - Xã Dũng Liệt - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
Address: (Thue Nha Ong Nguyen Duy Nam), Chan Lac Hamlet, Dung Liet Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-11-2015