Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Tiến- Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TAY MẸ
Địa chỉ: NR ông Trương Văn Huyền, thôn ô Cách, Xã Đông Tiến , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: Nr Ong Truong Van Huyen, O Cach Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ÁNH DƯƠNG VINA
Địa chỉ: Thôn ô Cách (NR: ông Trương Văn Huyền), Xã Đông Tiến , Huyện Yên Phong , Bắc Ninh
Address: O Cach (Nr: Ong Truong Van Huyen) Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/06/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Quang Anh
Địa chỉ: NR Trương Đức Quang, Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Nr Truong Duc Quang, Dong Thon, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-04-2017

Công Ty TNHH Bắc Ninh Kinh Bắc
Địa chỉ: (NR Trần Thị Thắng) Thôn Đồng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: (Nr Tran Thi Thang) Thon Dong Thon, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-04-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Trang Ngà
Địa chỉ: Thôn Đông Thái (NR Cao Văn Ngà), Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Thai (Nr Cao Van Nga) Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-04-2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Anh Minh
Địa chỉ: Thôn Đông Thái (NR Trương Văn Truyền), Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Dong Thai (Nr Truong Van Truyen) Hamlet, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-01-2017

1 2 3 4 Tiếp