Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Phong- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Taxi Quốc An
Địa chỉ: (NR Nguyễn Trường Giang) thôn Thân Thượng, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp