Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bati Hà Nội

Ngày thành lập: 21-07-2017

Địa chỉ: Số 08 đường số 7 Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Mã số thuế 2300989821
Tên v.tắt/giao dịch Bati Hanoi Limited Liability Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Gilles Faure Châu Minh Thắng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính