Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cung Cấp Điện Tử Yuehui Việt Nam

Ngày thành lập: 09-05-2018

Địa chỉ: K8, Khu đô thị Đồng Nguyên, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Mã số thuế 2301028404
Tên v.tắt/giao dịch Viet Nam Yuehui Electronic Supply Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Thị Nghĩa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cung Cấp Điện Tử Yuehui Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính