Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đình Bảng- Thị xã Từ Sơn- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dsg Việt Nam
Địa chỉ: (NR ông Nguyễn Hữu Tuân) khu dân cư dịch vụ Đền Đô - Phường Đình Bảng - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-10-2015