Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tri Phương- Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Suga Bắc Ninh
Địa chỉ: Lô H2-1-1, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lo H2-1-1, Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-12-2018

Công Ty TNHH Năng Lượng Glory
Địa chỉ: Lô H2-1-5 và Lô H2-1-6, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Lo H2-1-5 Va Lo H2-1-6, Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 02-02-2018

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP BAO BÌ THÔNG MINH VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô H 2-2-2 và H2 2-2-3, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Lo H 2-2-2 Va H2 2-2-3, Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/09/2017

CÔNG TY TNHH SLS CHEM & TECH
Địa chỉ: Lô H2-1-3B, Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Tri Phương , Huyện Tiên Du , Bắc Ninh
Address: Lo H2-1-3b, Dai Dong Hoan Son Industrial Zone, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12/06/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔNG NGÀN TẠI TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Đinh (NR Nguyễn Thường Hải), Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Address: Hamlet 4, Dinh (Nr Nguyen Thuong Hai) Hamlet, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16/02/2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Phú Hải
Địa chỉ: (NR Lê Đắc Phong) xóm 1, thôn Cao Đình, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Address: (Nr Le Dac Phong) Xom 1, Cao Dinh Hamlet, Tri Phuong Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-12-2016

1 2 3 4 5 Tiếp