Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoàn Sơn- Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Inno6 Vina
Địa chỉ: Lô D1-1, khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-12-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp