Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoàn Sơn- Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Bns Vina
Địa chỉ: Lô C1-4 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp