Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Du- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Botai Shiye
Địa chỉ: Ki ốt số 3A-006 Chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp