Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Song Liễu- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Enloza
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KINH BẮC VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 8, km 19, tỉnh lộ 283, Thôn Hữu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: No 8, Km 19, Tinh Lo 283, Huu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/04/2017

Công Ty TNHH Thành Thịnh
Địa chỉ: Thôn Liễu Khê - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Lieu Khe Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-02-2009

Công Ty TNHH Jkmt Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm (NR Nguyễn Hữu Hiện) - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam (Nr Nguyen Huu Hien) Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-10-2015

Công Ty TNHH Môi Trường Anh Vinh
Địa chỉ: NR ông Hà Ngọc Vinh, thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Nr Ong Ha Ngoc Vinh, Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải độc hại (Collecting harmful waste)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-09-2014

Công Ty TNHH Nhựa Lâm Thảo
Địa chỉ: NR: Giám Đốc ông Lê Tuấn Lâm, thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Nr: Giam Doc Ong Le Tuan Lam, Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-03-2014

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Phát
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm - Xã Song Liễu - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Ngoc Lam Hamlet, Song Lieu Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-04-2008