Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ninh Xá- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KGT VIỆT NAM
Địa chỉ: Bãi Chè, Xã Ninh Xá , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Bai Che, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH BLUE KINH BẮC
Địa chỉ: Thôn Bùi Xá, Xã Ninh Xá , Huyện Thuận Thành , Bắc Ninh
Address: Bui Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21/08/2018

Công Ty TNHH Ninh Xá
Địa chỉ: Thôn Dư Xá, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Du Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Rau Củ Quả Bình An
Địa chỉ: (NR bà Nguyễn Thị Bình) Thôn Thiện Dũ - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: (Nr Ba Nguyen Thi Binh) Thon Thien Du, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-09-2015

Công Ty TNHH Hà Anh Lượng
Địa chỉ: Thôn Bùi Xá (NR: Nguyễn Khắc Độ) - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Bui Xa (Nr: Nguyen Khac Do) Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-07-2015

Công Ty Cổ Phần Taxi Lan Anh
Địa chỉ: (NR: ông Trần Văn Tại), thôn Phủ - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: (Nr: Ong Tran Van Tai), Phu Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 05-03-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Long Bắc Ninh
Địa chỉ: (NR: Nguyễn Văn Long), thôn Dư Xá - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: (Nr: Nguyen Van Long), Du Xa Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-10-2014

Công Ty TNHH Quý Yến
Địa chỉ: Thôn Thiện - Xã Ninh Xá - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Thien Hamlet, Ninh Xa Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 24-07-2013