Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nguyệt Đức- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Công ty TNHH Dương Xanh
Địa chỉ: Thôn Điện Tiền - Xã Nguyệt Đức - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dien Tien Hamlet, Nguyet Duc Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-10-2009

Công Ty TNHH Trang Trại Xanh Khương Huy
Địa chỉ: Thôn Điện Tiền (NR: Nguyễn Văn Khương) - Xã Nguyệt Đức - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dien Tien (Nr: Nguyen Van Khuong) Hamlet, Nguyet Duc Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08-04-2015

Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm Thiên Minh
Địa chỉ: Thôn Điện Tiền (NR: Nguyễn Văn Minh) - Xã Nguyệt Đức - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dien Tien (Nr: Nguyen Van Minh) Hamlet, Nguyet Duc Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 06-05-2014

Công Ty TNHH Phú Việt Trọng
Địa chỉ: Thôn Đào Viên - Xã Nguyệt Đức - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Dao Vien Hamlet, Nguyet Duc Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-03-2011