Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngũ Thái- Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG YÊN VIỆT
Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (NR Lê Sỹ Tiến), Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Address: Cuu Yen (Nr Le Sy Tien) Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11/10/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Cống Bê Tông Toàn Phát
Địa chỉ: Thôn Cửu Yên (NR: Lê Sỹ Tuân) - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Cuu Yen (Nr: Le Sy Tuan) Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-08-2015

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Giang Nam - Chi Nhánh Bắc Ninh
Địa chỉ: Trang Trại xanh Giang Nam (Phạm Thế Hoằng) - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Trang Trai Xanh Giang Nam (Pham The Hoang), Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-06-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chiến Công
Địa chỉ: Thôn Cửu Yên - Xã Ngũ Thái - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Address: Cuu Yen Hamlet, Ngu Thai Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-08-2013