Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quế Võ- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Kanall
Địa chỉ: Thôn Quảng Lãm (NR Vũ Huy Chứ), Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 30-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp