Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lương Tài- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sumico Việt Nam
Địa chỉ: Số 45 Hàn Thuyên, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No 45 Han Thuyen, Thua Town, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 16-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK TRUNG TÍN
Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Quang Bo Hamlet, Quang Phu Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/08/2018

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN RUBY
Địa chỉ: Thôn Cố Lãm, Xã Bình Định , Huyện Lương Tài , Bắc Ninh
Address: Co Lam Hamlet, Binh Dinh Commune, Luong Tai District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp