Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Lai- Huyện Gia Bình- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tre Đại Việt
Địa chỉ: Đội 7, thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Address: Hamlet 7, Xuan Lai Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 14-02-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ctk
Địa chỉ: Thôn Định Mỗ (NR Trịnh Xuân Dự) - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Dinh Mo (Nr Trinh Xuan Du) Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (Manufacture of glass and glass products)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 21-11-2016

CÔNG TY TNHH TRE TRÚC XUÂN LAI
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai (NR Nguyễn Đình Ba), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: Xuan Lai (Nr Nguyen Dinh Ba) Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/09/2016

CÔNG TY TNHH TRE VIỆT GIA BÌNH
Địa chỉ: (NR Lê Thanh Toản) Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: (Nr Le Thanh Toan) Thon Xuan Lai, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 08/09/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN UTU
Địa chỉ: NR Nguyễn Văn Phán, Thôn Phú Thọ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
Address: Nr Nguyen Van Phan, Phu Tho Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20/06/2016

Công ty TNHH Hoà Phong
Địa chỉ: Thôn Định Cương, xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Dinh Cuong Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-04-2009

Công Ty TNHH Hapapolo Việt Nam
Địa chỉ: Xóm 4 Thôn Xuân Lai (NR: Lê Đình Bá) - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: 4 Thon Xuan Lai (Nr: Le Dinh Ba) Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-12-2015

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Thịnh Đức
Địa chỉ: NR: ông Nguyễn Quang Thụy, thôn Định Cương - Xã Xuân Lai - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
Address: Nr: Ong Nguyen Quang Thuy, Dinh Cuong Hamlet, Xuan Lai Commune, Gia Binh District, Bac Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-09-2015