Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Tâm Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Số 15 Ngô Xuân Quảng, khu 2 Yna, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngành nghề chính: Vệ sinh chung nhà cửa

Mã số thuế 2300972112
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Tâm Bắc Ninh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Anh Linh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Tâm Bắc Ninh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính