Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Kinh Bắc

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: BT13 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Mã số thuế 2301019921
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Lộc Phát Kinh Bắc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Văn Phúc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Lộc Phát Kinh Bắc

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh