Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đại Phúc- Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KAIRA
Địa chỉ: Tầng 02 trung tâm thương mại Him Lam Plaza, Số 22 đường Lý T, Phường Đại Phúc , Thành phố Bắc Ninh , Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp