Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh

Công Ty TNHH Máy Tính F5
Địa chỉ: Số 438 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 22-02-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp