Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thm Tech
Địa chỉ: Số 98 đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-12-2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp