Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Viễn Thông Gia Minh Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-01-2018

Địa chỉ: Ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 1900634603
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Viễn Thông Gia Minh Bạc Liêu
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Huỳnh Thị Cẩm Tú

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Viễn Thông Gia Minh Bạc Liêu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính