Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Kạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Sâm
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13-09-2017

Doanh Nghiệp Tn Minh Vân Bk
Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 13-09-2017

Công Ty Cổ Phần Hòa Bình 68
Địa chỉ: Tổ Thác Giềng, Phường Xuất Hoá, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp