Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Kạn

Công Ty TNHH Long Phát 97
Địa chỉ: SN 203, Đường Kon Tum, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 27-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp