Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bắc Kạn

Công Ty CP Rượu Huda
Địa chỉ: SN 178, Đường Bàn Văn Hoan, Tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 15-02-2017

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Số 6
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 08-02-2017

Công Ty TNHH Tân Phát Bắc Kạn
Địa chỉ: Số 469, Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 07-02-2017

Công Ty CP An Bình Cgt
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề chính:

Bắc Kạn

Ngày thành lập: 18-01-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp