Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Dũng- Bắc Giang

Công Ty TNHH Greatriver Wood
Địa chỉ: Lô 17 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp