Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Ninh- Huyện Việt Yên- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ATUM VINA
Địa chỉ: Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu, Xưởng số 10, Lô D1, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 13/05/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp