Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên

Ngày thành lập: 11-01-2018

Địa chỉ: Số 505 đường Thân Nhân Trung, thôn Tự, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 2400830714
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Dũng Hà Việt Yên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính