Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Việt Yên- Bắc Giang

Công Ty TNHH Susu
Địa chỉ: Thửa đất số 16-C4, 17-C4 khu đất ở và kinh doanh dịch vụ, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngày thành lập: 11-05-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp