Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN MINH

Ngày thành lập: 19/03/2018

Địa chỉ: Thượng, Xã Cao Xá , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Address: Thuong, Cao Xa Commune, Tan Yen District, Bac Giang Province
Mã số thuế 2400834324
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tân Yên
Người đại diện Giáp Văn Tú
Địa chỉ N.Đ.diện Thượng, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên, Bắc Giang
Delegate address Thuong, Cao Xa Commune, Tan Yen District, Bac Giang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp tại Bắc Giang