Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Động- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LỘC TÀI PHÚ
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÀNH LƯU
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH HOÀNG XUÂN ĐỚI
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH TL NGUYỄN MAI HƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH MAI XUÂN THỦY
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH THÀNH
Địa chỉ: Thôn Mục, Xã Dương Hưu , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Muc Hamlet, Duong Huu Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MJAPAN
Địa chỉ: Thôn Cẩm Đàn, Xã Cẩm Đàn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Cam Dan Hamlet, Cam Dan Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY TNHH TẮC KÈ ĐEN NGỌC VIÊN
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Long Sơn , Huyện Sơn Động , Bắc Giang
Address: Thuong Hamlet, Long Son Commune, Son Dong District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp