Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Hồ- Huyện Lục Ngạn- Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại - Sx Việt Trung
Địa chỉ: Thôn Mới - Xã Nghĩa Hồ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Ngày thành lập: 28-11-2011