Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Si - Ôn

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Thôn Đại Lãm, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác

Mã số thuế 2400808349
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Si - Ôn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Quang Du

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Si - Ôn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính