Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH J's Tech Việt Nam

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Cụm CN Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Cum Cn Yen My, Yen My Commune, Lang Giang District, Bac Giang Province
Mã số thuế 2400834148
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH J's Tech Việt Nam
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Công Tiệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn J's Tech Việt Nam

Doanh nghiệp tại Bắc Giang