Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Minh Vũ

Ngày thành lập: 11-08-2015

Địa chỉ: Phố Bằng - Xã Nghĩa Hòa - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 2400768054
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Lạng Giang
Người đại diện Đồng Văn Biên
Địa chỉ N.Đ.diện Phố Bằng-Xã Nghĩa Hòa-Huyện Lạng Giang-Bắc Giang
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Trức tiếp giá trị
Điện thoại 0986587025

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính