Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hợp Thịnh- Huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH FUNIARTS VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Đồng Đạo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 19/09/2016