Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Thắng- Huyện Hiệp Hòa- Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN GNL VIỆT NAM
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Address: Tan Thanh Hamlet, Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

Công Ty TNHH Uyên Sơn Bn
Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang
Address: Trung Dong Hamlet, Duc Thang Commune, Hiep Hoa District, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày thành lập: 18-01-2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp