Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thư Kỳ Mini Mart

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Học, Thôn Mỹ Cầu 2, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 2400833874
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thư Kỳ Mini Mart
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Tuyền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thư Kỳ Mini Mart

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính