Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Yuwon Hitech Vina

Ngày thành lập: 08-05-2018

Địa chỉ: Thôn Lịm Xuyên, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: Lim Xuyen Hamlet, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Mã số thuế 2400838544
Tên v.tắt/giao dịch Yuwon Hitech Vina Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Ngọc Anh

Doanh nghiệp tại Bắc Giang