Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đa Mai- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

Công Ty CP Casablanca
Địa chỉ: Số 685, đường Hoàng Hoa Thám - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 685, Hoang Hoa Tham Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 16-10-2009

Công Ty Cổ Phần May Pigaco
Địa chỉ: Khu Vòng Xẻ - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Khu Vong Xe, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 09-10-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Muối Gia Vị Thực Phẩm Phú Cường
Địa chỉ: Số 6, ngõ 92 đường Bảo Ngọc - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 6, 92 Duong Bao Ngoc Lane, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-09-2012

Công Ty TNHH Giấy Anh Dũng
Địa chỉ: Số nhà 685, Cụm Tân Mai - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 685, Cum Tan Mai, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 04-09-2012

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Kiểm Toán Apec Tại Bắc Giang
Địa chỉ: Số 462 đường Hoàng Hoa Thám - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: No 462 Hoang Hoa Tham Street, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 08-08-2011

Công ty TNHH Hà Dương
Địa chỉ: Khu tập thể Lâm Sản Tân thành - Xã Đa Mai - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Address: Khu Tap The Lam San Tan Thanh, Da Mai Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 22-02-2006