Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Nguyên Hãn- Thành phố Bắc Giang- Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC KHÔI PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 63 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 63 Tran Nguyen Han Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ NGÂN
Địa chỉ: Số 81, ngõ 6A đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn , Thành phố Bắc Giang , Bắc Giang
Address: No 81, 6a Duong Nguyen Khac Nhu Lane, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 01/08/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Linh Sơn
Địa chỉ: Số nhà 03, ngách 29, ngõ 190 đường Nguyễn Công Hãng, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No Nha 03, Alley 29, 190 Duong Nguyen Cong Hang Lane, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vng Group
Địa chỉ: Số nhà 18, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No Nha 18, Tran Nguyen Han Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 03-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Tm & Xnk Hải Đăng
Địa chỉ: Số nhà 36 đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No Nha 36 Duong Tran Dang Tuyen, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty TNHH Tm & Dvxnk Mạnh Cường
Địa chỉ: Số nhà 04, Ngõ 05, Đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No Nha 04, Lane 05, Tran Dang Tuyen Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty TNHH Phúc An 86
Địa chỉ: Số 94 đường Lê An, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Address: No 94 Le An Street, Tran Nguyen Han Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp