Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Smarttech

Ngày thành lập: 06-03-2017

Địa chỉ: Lô 2 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Mã số thuế 2400810669
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Smarttech
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Thân Ngọc Hiền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Truyền Thông Đa Phương Tiện Smarttech

Doanh nghiệp tại Bắc Giang