Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cảng Trung Chuyển Hàng Hóa Anh Ngọc Bắc Giang

Ngày thành lập: 23-06-2017

Địa chỉ: Số 169 Cung Nhượng 1, đường Cao Kỳ Vân, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 2

Mã số thuế 2400817174
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Cảng Trung Chuyển Hàng Hóa Anh Ngọc Bắc Giang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cảng Trung Chuyển Hàng Hóa Anh Ngọc Bắc Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính