Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang

Ngày thành lập: 21-02-2017

Địa chỉ: Số nhà 58, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Mã số thuế 2400809952
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lương Quý Bảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Bảo Toàn Bắc Giang

Doanh nghiệp tại Bắc Giang