Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gians

Ngày thành lập: 27-03-2017

Địa chỉ: Số nhà 160, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mã số thuế 2400811824
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Gians
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Ngân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính