Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế Group Phú Quý Oibc

Ngày thành lập: 11-05-2017

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Mã số thuế 2400814582
Tên v.tắt/giao dịch Phu Quy Oibc Group International Investment Joint Venture Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Tài

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính